Kraty w oknach – na co zwrócić uwagę (przepisy, regulacje, otoczenie)

Montaż krat w oknach obwarowany jest całym szeregiem przepisów i regulacji, z którymi koniecznie należy się zapoznać, aby uniknąć niepotrzebnych problemów.

Instalacja tego typu elementów, które w dzisiejszych czasach są jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań antywłamaniowych, nie stanowi zwykłego remontu, w związku z czym może wymagać zdobycia określonych pozwoleń.

W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć nieco najważniejsze uregulowania prawne, z którymi mogą mieć styczność osoby chcące zamontować takie produkty w swoich oknach.

Kraty w oknach – na co zwrócić uwagę?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, kraty zewnętrzne należy wykonać w taki sposób, aby nie można było się wspiąć po nich do pomieszczeń znajdujących się na wyższych kondygnacjach. Ponadto rozporządzenie to określa, że w co najmniej jednym otworze okiennym powinny się one otwierać od wewnątrz w mieszkaniach, a także innych pomieszczeniach wymienionym w tym akcie prawnym. Oczywiście wymagania te nie znajdują zastosowania w przypadku zakładów karnych, aresztów śledczych, a także zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. nakłada na nas natomiast obowiązek zgłoszenia instalacji krat zewnętrznych odpowiedniemu organowi. Obowiązek ten dotyczy montażu tego typu elementów w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, obiektach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego, a także w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi należy upewnić się, że zainstalowane w oknach kraty nie uniemożliwiają, ani nie utrudniają dostępu do dróg ewakuacyjnych, tak aby można ich było w razie potrzeby użyć natychmiast.

Zignorowanie tych przepisów i np. brak uzyskania ewentualnie wymaganego pozwolenia od spółdzielni mieszkaniowej, może poskutkować uznaniem instalacji za samowolę budowlaną, a wtedy prawdopodobnie będzie konieczne przywrócenie stanu poprzedniego, co może z kolei wiązać się z pokaźnymi kosztami.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.